Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

25 stycznia 2018

Europa inwestuje w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zadanie Odnowienie stawu w Krajewicach, renowacja rowów śródpolnych oraz nasadzenia przydrożne drzew na obszarze Gminy Gostyń” realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Zachowania dziedzictwa lokalnego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskich Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: „Renowacja stawu, rowów melioracyjnych oraz nasadzenia przydrożne mają na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach Krajewice, Czajkowo, Stary Gostyń” dla ochrony i odnowy stosunków wodnych i krajobrazu wiejskiego, szczególnie w zakresie poprawiającym ich zdolności retencyjne i walory krajobrazowe.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

https://gostyn.pl/Europa_inwestujaca_w_obszary_wiejskie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl