Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 grudnia 2022

Energetyczna współpraca międzynarodowa

„Budowanie potencjału współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej” – taki tytuł nosił projekt realizowany w latach 2020-2022 przez samorządy Gostynia, Ķekavy (Łotwa) i Bordesholm (Niemcy). Nadszedł czas podsumowania działań. Wszyscy partnerzy zaprezentowali efekty swych przedsięwzięć podczas konferencji, która miała miejsce w czwartek 15 grudnia 2022 roku w gostyńskim kinie „Pod Kopułą”.
Ten międzynarodowy projekt, którego liderem była Ķekava, wsparło niemieckie Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych w ramach instrumentu finansowego EUKI – Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu. Przewidziano wymianę wiedzy i transfer kompetencji pomiędzy uczestniczącymi partnerami – z myślą o zwiększeniu efektywności energetycznej i podniesieniu świadomości w tym zakresie. Opracowywano plan zarządzania energią, przeprowadzono audyty energetyczne w budynkach publicznych, promowano technologie przyjazne dla klimatu. Na przykład wymieniono oświetlenie starego typu na energooszczędne źródła światła w pilotowanych placówkach oświatowych – w Gostyniu dotyczyło to Szkoły Podstawowej nr 5. Intencją podejmowanych działań było też uzmysłowienie mieszkańcom, że ochrona klimatu zależy od ich osobistych zachowań. Dlatego nie brakowało warsztatów i wykładów, podczas których informowano o tym, jak dostosować styl życia do obecnych warunków wymuszających oszczędności. 
Konferencję podsumowującą projekt otworzył burmistrz Gostynia Jerzy Kulak. Podziękował partnerom i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację działań. Potem samorządowi koordynatorzy: Manfred Osbahr z Bordesholm, Ligita Pudža i Māris Ozoliņš z Ķekavy oraz Krzysztof Fekecz z Gostynia, przedstawili projektowe efekty. Gostyńskie przedsięwzięcia pokazano na filmie.


W drugiej części obrad o innowacyjnych technologiach pozyskiwania biogazu mówił dr inż. Jakub Mazurkiewicz z Pracowni Ekotechnologii, działającej przy Katedrze Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Marcin Kuśnierek, dyrektor Ardagh Glass S.A., podał przykłady technologicznych rozwiązań w celu oszczędzania energii w gostyńskiej hucie szkła, zaś Dariusz Szymański, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu, opowiedział o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w tej komunalnej spółce.
Goście z zagranicy mieli potem okazję do zwiedzenia huty szkła i ZWiK. Po zakończeniu części oficjalnej odwiedzili jeszcze bazylikę na Świętej Górze i AutoMuzeum.

https://gostyn.pl/Energetyczna_wspolpraca_miedzynarodowa_-_podsumowanie_projektu.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl