Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 listopada 2021

Empatia nie zna granic

15.000 złotych przekazali gostynianie na pomoc dzieciom z gminy Guibaré w Burkina Faso. Taki jest efekt akcji „Gostyńskie serca dla Afryki – empatia nie zna granic” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Dom Europejski” przy współpracy z francuskim partnerem – Stowarzyszeniem „Europa Ponad Podziałami”.
Goście z Francji przebywali w Gostyniu od 17 do 21 listopada 2021 roku. 18 listopada miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej „Kobiety Burkina Faso” (ekspozycja zdjęć wykonanych przez Francisa Buarda czynna jest do 25 listopada w holu Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”). W jego trakcie zaprezentowano m.in. życie codzienne mieszkańców Guibaré, a także realizowany przy udziale gostyńskiego stowarzyszenia program aktywizacji zawodowej afrykańskich kobiet. Uczestnicy mogli również wysłuchać przeprowadzonego przez Barbarę Cwojdzińską, prezesa „Domu Europejskiego”, wywiadu z Karimem Sawadogo, burmistrzem Guibaré, który bardzo dziękował za zaangażowanie polskich przyjaciół w międzynarodową akcję pomocy. Podczas tego spotkania można było nabyć wyroby rękodzielnicze wykonane przez mieszkańców Guibaré. Również w trakcie wieczoru polsko-francuskiego, połączonego z balem charytatywnym, jego uczestnicy mogli w taki sam sposób dołożyć symboliczną cegiełkę.
Wizyta delegacji francuskiego stowarzyszenia, na czele której stał Daniel Hue, prezes „Europy Ponad Podziałami”, była również okazją do spotkania z burmistrzem Jerzym Kulakiem, który zapoznał się z krótkim raportem dotyczącym aktualnej sytuacji w gminach Płaskowyżu Wschodniego Rouen oraz działań francuskiego stowarzyszenia w ostatnich naznaczonych COViD-em 20 miesiącach. Goście z zainteresowaniem wysłuchali zaś informacji o realizowanych w gminie Gostyń przedsięwzięciach.
W toku roboczych rozmów obie partnerskie organizacje pozarządowe omówiły też możliwości dalszej współpracy. Konkretyzację działań skutecznie utrudnia pandemia koronawirusa, ale – jak zgodnie stwierdzono – planować trzeba, najwyżej niezbędna będzie weryfikacja zamiarów i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Wszyscy jednak nabyli w minionych dwóch latach przekonania, że nawet najszybszy internet i e-spotkania, mimo że odbywają się bez opuszczania domów, nie są w stanie zastąpić rozmów na żywo. Wśród rozważanych tematów wspólnych przedsięwzięć, są pomysły na wspólne działania kulturalne, sportowe, czy oświatowe, z zaangażowaniem młodego pokolenia. Oczywiście, kontynuowane będą projekty o charakterze społecznym, w tym akcje charytatywne.
Akcja „Gostyńskie serca dla Afryki – empatia nie zna granic” jest głównym elementem projektu zatytułowanego „Integracja europejska wobec współczesnych wyzwań światowych”, na realizację którego „Dom Europejski” otrzymał finansowe wsparcie samorządu gminy Gostyń.

Fot. tytułowa - Francis Buard

https://gostyn.pl/Empatia_nie_zna_granic.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl