Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

22 czerwca 2022

Dyrektorzy 4 szkół i 2 przedszkoli wybrani

Burmistrz Gostynia ogłosił w maju 2022 roku konkursy na stanowiska dyrektorów 7 placówek oświatowych gminy Gostyń. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty na 6 stanowisk dyrektorskich. Nie wpłynęła żadna oferta na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Siemowie, decyzja dotyczącą tego stanowiska zostanie podjęta w późniejszym terminie.

W konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu wpłynęła jedna oferta, obecnego dyrektora tej szkoły. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem zdecydowała o rekomendowaniu Waldemara Minty na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu, stanowisko zostanie powierzone na 5 lat.

W konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Daleszynie wpłynęły dwie oferty. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami zarekomendowała na to stanowisko Małgorzatę Kasprzak, która obecnie pracuje w szkole w Daleszynie jako polonistka. Stanowisko to zostanie powierzone na 5 lat.

W konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goli wpłynęła jedna oferta. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem zarekomendowała na to stanowisko Jolantę Przybył, która obecnie pracuje w szkole w Sikorzynie jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pełni też rolę społecznego zastępcy dyrektora. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goli zostanie powierzone na 5 lat.

W konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sikorzynie wpłynęła jedna oferta. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem zarekomendowała na to stanowisko Monikę Talagę, która obecnie pracuje w szkole w Sikorzynie m.in. jako nauczyciel języka polskiego. Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sikorzynie zostanie powierzone na 5 lat.

W konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu wpłynęła jedna oferta, obecnej dyrektor tego przedszkola. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatką zarekomendowała na to stanowisko Małgorzatę Wesołowską na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu, stanowisko zostanie powierzone na 5 lat.

W konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu wpłynęła jedna oferta, obecnej dyrektor tego przedszkola. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatką zarekomendowała na to stanowisko Jolantę Skrzypek na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu, stanowisko zostanie powierzone na 5 lat.

https://gostyn.pl/Dyrektorzy_4_szkol_i_2_przedszkoli_wybrani.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl