Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

02 stycznia 2023

Dotacje dla klubów sportowych na rok 2023

15 klubów sportowych otrzyma dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń w 2023 roku. Łącznie kluby otrzymają 1 000 000 zł.
Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby prowadzące działalność na obszarze gminy Gostyń i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może być przeznaczona m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Dotacje dla klubów i stowarzyszeń pozwalają wspierać rozwój sportu na terenie gminy Gostyń, zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez gostyńskie kluby oraz umożliwiają dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańcom gminy Gostyń.
Dotację zostaną przyznane:
• Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu - dotacja w wysokości 75 244,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Start” w Gostyniu - dotacja w wysokości 162 720,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – dotacja w wysokości 57 100,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu - dotacja w wysokości 15 190,00 zł;
• Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie MKS Kania Gostyń sp. z o.o. - dotacja w wysokości 340 000,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu - dotacja w wysokości 17 910,10 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu - dotacja w wysokości 36 686,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu - dotacja w wysokości 35 960,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedzibą w Gostyniu - dotacja w wysokości 51 110,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” w Gostyniu – dotacja w wysokości 33 750,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu - dotacja w wysokości 50 680,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Gostyński Futsal w Gostyniu - dotacja w wysokości 39 800,00 zł;
• Stowarzyszeniu Akademia Sportu „Młode Orły” w Gostyniu – dotacja w wysokości 23 850,00 zł;
Fundacji Piotra Reissa z Poznania – dotacja w wysokości 40 000,00 zł;
• Stowarzyszeniu o nazwie Hokejowy Klub Sportowy Tygrysy Gostyń w Gostyniu – dotacja w wysokości 20 000,00 zł.

https://gostyn.pl/Dotacje_dla_klubow_sportowych_na_rok_2023.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl