Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

20 października 2021

Dofinansowano gostyński program profilaktyczny

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przyznał 40 700 zł dofinansowania gminie Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Uzależnia mnie tylko uśmiech” w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”.

W ramach programu zrealizowane zostaną między innymi warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii czy radzenia sobie ze stresem. Wdrożony zostanie cykl szkoleń dla nauczycieli, rodziców i przedstawicieli instytucji w zakresie profilaktyki uzależnień oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży wraz z rodzicami.

https://gostyn.pl/Dofinansowano_gostynski_program_profilaktyczny.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl