Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 grudnia 2020

Dofinansowanie na zajęcia dodatkowe

Prawie 900 tysięcy złotych dofinansowania otrzyma gmina Gostyń na realizację projektu „Akademia aktywnej wiedzy”. Projekt realizowany będzie od 1 marca 2021 r do 31 stycznia 2023 r. w czterech szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyniu, Szkole Podstawowej w Kunowie, Szkole Podstawowej w Daleszynie i Szkole Podstawowej w Sikorzynie.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno–przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz doposażenie czterech pracowni szkolnych.

Projekt realizowany będzie dla około trzystu uczniów poprzez zajęcia dodatkowe w formie laboratoriów z przedmiotów takich jak: chemia i fizyka, zajęć z wykorzystaniem metod eksperymentu, zajęć kółka gier planszowych, zajęć języka angielskiego i zajęć teatralnych. Zaplanowane są również zajęcia warsztatowe w Obserwatorium Astrogeodynamicznym Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, w Wielkopolskim Parku Narodowym w Jeziorach.

W projekcie nie zapomniano o uczniach ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, zaplanowano dla nich zajęcia logopedyczne i zajęcia integracji sensorycznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.2 – Kształcenie ogólne –projekty konkursowe.

https://gostyn.pl/Dofinansowanie_na_zajecia_dodatkowe.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl