Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 marca 2021

Dofinansowanie na walkę z depresją

57 000 zł ministerialnego dofinansowania otrzymała gmina Gostyń na realizację programu profilaktycznego „Razem możemy więcej – zamknijmy drzwi przed depresją”. Celem projektu jest rozwój oferty pomocowej dla rodzin z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz wsparcie przed negatywnym wpływem pandemii na zdrowie psychiczne mieszkańców gminy Gostyń.

W ramach programu profilaktycznego „Razem możemy więcej – zamknijmy drzwi przed depresją” zrealizowana zostanie lokalna kampania informacyjna na temat objawów, skutków i form leczenia depresji. W zakresie oferty pomocowej dla mieszkańców gminy Gostyń utworzona zostanie grupa wsparcia dla rodzin zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami psychicznymi, działalność Punktu Wsparcia poszerzona zostanie o pomoc psychiatryczną. Uruchomiony zostanie też telefon zaufania w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego i informacyjnego dla osób będących w/po kryzysie psychicznym oraz ich rodzin. Prowadzona będzie też terapia dla dzieci i młodzieży zmagającej się z depresją czy innymi zaburzeniami lękowymi.

Przedsięwzięcie zakłada również cykl działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla kadry szkół, przedszkoli, świetlic, terapeutów, przedstawicieli organizacji działających na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, pracowników socjalnych.

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą “Od zależności ku samodzielności – edycja 2021”.

https://gostyn.pl/Dofinansowanie_na_walke_z_depresja.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl