Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 października 2021

Dofinansowanie dla gminnych szkół i przedszkoli

Gmina Gostyń pozyskała dofinansowanie z trzech rządowych programów wspierających szkoły i przedszkola: „Poznaj Polskę”, „Aktywna Tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

W ramach programu „Poznaj Polskę” dofinansowaniu, w 80%, podlegają wycieczki umożliwiające poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Gminne szkoły podstawowe otrzymały dofinansowanie na organizację 16 wycieczek w wysokości 112 209 zł. Dzięki wyjazdom uczniowie zwiedzą m.in.: Wrocław, Łódź, Warszawę i Kraków.

Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 35.000 zł z rządowego Programu „Aktywna Tablica”. Dzięki temu sfinansowany zostanie zakup pomocy dydaktycznych do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesu uczenia.

43.000 zł z budżetu państwa wpłynęły na konto Gminy Gostyń z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych oraz na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Programem objętych zostanie 5 przedszkoli, 2 oddziały przedszkolne i 4 szkoły podstawowe. Zadanie dofinansowano w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

https://gostyn.pl/Dofinansowanie_dla_gminnych_szkol_i_przedszkoli.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl