Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 lipca 2022

Dofinansowania dla szkół wiejskich gminy Gostyń

Szkoły podstawowe w Goli, Siemowie i Kunowie, dzięki rządowym dofinansowaniom, wzbogaciły się o dodatkowe pomoce dydaktyczne i książki.

Dwie szkoły podstawowe w Goli i w Siemowie pozyskały środki finansowe na zakup nowości czytelniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025. Szkoła w Goli otrzymała 1 500 zł na książki dla dzieci z oddziału przedszkolnego, a Szkoła w Siemowie – 3 000 zł dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej.

Szkoła Podstawowa w Kunowie otrzymała 35 000 zł w ramach rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Dzięki dofinansowaniu szkoła zakupiła pomoce dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

https://gostyn.pl/Dofinansowania_dla_szkol_wiejskich_gminy_Gostyn.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl