Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

08 kwietnia 2019

Dodatkowe zajęcia dla uczniów na basenie, w bibliotece i w „Hutniku”

W związku ze strajkiem nauczycieli gostyńskie instytucje kultury i sportu uruchamiają w ramach swoich możliwości dodatkowe zajęcia. Akcja trwać będzie do momentu wznowienia zajęć dydaktycznych, czyli do przerwania akcji protestacyjnej w szkołach. Dodatkowe atrakcje przygotował Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń. Gminne jednostki przygotowują dodatkowe zajęcia, ale opiekę nad niepełnoletnimi, którzy wezmą w nich udział ponoszą ich dorośli opiekunowie.

Na krytej pływalni „Na Fali” dzieci z Gminy Gostyń mają możliwość korzystania z wodnych atrakcji  w godzinach 8-15 zgodnie z obowiązującymi zasadami. Koszt pobytu na basenie to 6 zł/h. Ponadto będą do dyspozycji instruktorzy pływania, którzy będą organizować gry i zabawy ruchowe w wodzie.

Instruktor będzie dostępny:

  • we wtorek 9.04 w godz. 8.00-12.00, 14.00-15.00;
  • w środę 10.04 w godz. 8.00-10.00, 11.00-12.00, 13.00-14.00;
  • w czwartek 11.04 w godz. 11.00-14.00;
  • w piątek 12.04 w godz. 8.00-10.00, 11.00-12.00.

Odpowiedzialność za pobyt dziecka na pływalni ponoszą rodzice. Przypominam, że zgodnie z regulaminem dzieci do lat 13 mogą przebywać na basenie tylko pod opieką osoby dorosłej.

W bibliotece w godzinach 8.00- 15.00 w sali odczytowej odbywać się będą zajęcia plastyczne (biblioteka zapewnia materiały), w oddziale dzieci i młodzieży zajęcia z gier planszowych i teatru kamishibai, w czytelni zajęcia z gier narracyjnych.

W środę 10 kwietnia o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gostyński Ośrodek Kultury “Hutnik” zorganizuje zajęcia plastyczne.

Informacje o kolejnych, dodatkowych zajęciach dla uczniów i ich opiekunów publikowane będą na bieżąco na stronie www.gostyn.pl.

https://gostyn.pl/Dodatkowe_zajecia_dla_uczniow_na_basenie__w_bibliotece_i_w_Hutniku.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl