Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

16 kwietnia 2021

Dodatkowe miliony na gminne inwestycje

Na sesji 15 kwietnia 2021 roku radni Rady Miejskiej w Gostyniu zdecydowali o rozdysponowaniu dodatkowej kwoty 12 mln złotych tzw. wolnych środków. Pieniądze zostały głównie przeznaczone na pokrycie deficytu, dzięki takiej decyzji burmistrza i radnych gmina nie zaciągnie w tym roku żadnego kredytu. Dzięki temu dług gminy na koniec roku wyniesie niespełna 5 mln zł. Takie decyzje pozwalają bez obaw o bezpieczeństwo budżetu patrzeć w przyszłość, nawet jeśli na horyzoncie pojawi się kryzys gospodarczy, w wyniku którego mogłyby zmaleć gminne dochody. Radni zdecydowali również o przeznaczeniu kwoty ponad 2 mln złotych na dodatkowe zadania inwestycyjne, które zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Dzięki zwiększeniu pieniędzy przeznaczonych w tym roku na inwestycje wykonane zostają m.in. remonty i zakupy dla gminnych szkół i przedszkoli. Zakupiony zostanie samochód dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu. Samorząd dofinansuje zakup nowego wozu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. Zakupione zostaną pompy ciepła dla świetlic wiejskich. Radni zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na rewitalizację parku miejskiego przy ul. Strzeleckiej, przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani. W ramach tegorocznych inwestycji wykonania zostanie również przebudowa skrzyżowania dróg gminnych w Czachorowie. Zwiększono również pulę środków przeznaczonych na dofinansowanie wymamiany pieców na ekologiczne źródła ciepła.

https://gostyn.pl/Dodatkowe_miliony_na_gminne_inwestycje.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl