Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 września 2022

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Od poniedziałku 3 października 2022 roku pracownicy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu będą przyjmować wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wnioski można składać osobiście w siedzibie MGOPS (ul. Wrocławska 250)od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 lub zrobić to bez wychodzenia z domu przez internet.

Formularz można pobrać w siedzibie MGOPS lub na dole tekstu.

 Jak złożyć wniosek o dodatek drogą elektroniczną poprzez portal Epuap?

1. Pobierz wniosek do wypełnienia
2. Wypełnij dokładnie wniosek wraz z załącznikami i go podpisz.
3. Zeskanuj wniosek do formatu PDF.
4. WAŻNE! Każdy zeskanowany dokument należy podpisać elektronicznie (np. profilem zaufanym na stronie gov.pl - LINK TUTAJ)
5. Wejdź na stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i wybierz WYŚLIJ PISMO OGÓLNE.
6. Zaloguj się używając profilu zaufanego, e-dowodu lub portalu bankowego.
7. W formularzu wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo – MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOSTYNIU
8. Uzupełnij pozostałe wymagane pola formularza oraz jako załącznik dołącz zeskanowany i podpisany elektronicznie wniosek.
9. Wyślij formularz.

 

Kto może wnioskować o świadczenie?

Dodatek przysługuje osobie, gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

•         kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
•        kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (gaz płynny dostarczany w zamkniętych butlach lub zbiornikach). WAŻNE! Nie przysługuje na gaz ziemny dostarczany przez sieć dystrybucyjną,
•         kocioł olejowy.

 

Dodatek nie przysługuje, jeżeli:

•         gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego,

•         został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego,

•      wnioskodawca otrzymał decyzję odmowną bądź informację o pozostawieniu wniosku o wypłatę dodatku węglowego bez rozpoznania.

 

Wysokość świadczenia:
Wysokość dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania:
•        3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
•         1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym,

•         500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

•         2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw należy złożyć do 30 listopada 2022 roku.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Dodatek_dla_gospodarstw_domowych_z_tytulu_wykorzystywania_niektorych_zrodel_ciepla.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl