Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 stycznia 2020

Burmistrz powołał Komisję Konkursową

Burmistrz Gostynia powołał siedmioosobową Komisję Konkursową. Zadaniem członków tej Komisji jest opiniowanie ofert złożonych w 2020 roku na realizację zadań publicznych, z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniach o otwartych konkursach ofert. Na podstawie udzielonej rekomendacji, przez członków Komisji Konkursowej, burmistrz Gostynia będzie podejmował decyzję o dofinansowaniu danego przedsięwzięcia.

W skład Komisji wchodzą:

Grzegorz Skorupski – Przewodniczący,

Aldona Grześkowiak - Zastępca Przewodniczącego,

Leszek Skrzypczak – Członek,

Aniela Michalska – Członek,

Natalia Hajnsz – Członek,

Dorota Piotrowska - Członek,

Sandra Ratajczak - Członek.

https://gostyn.pl/Burmistrz_powolal_Komisje_Konkursowa.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl