Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

13 grudnia 2019

Budżet Gostynia na rok 2020 uchwalony

20 „za” i 1 wstrzymujący się to wyniki głosowania nad uchwałą budżetową gminy Gostyń na rok 2020. Nad budżetem Gostynia na przyszły rok radni pracowali na XII sesji, która odbyła się w 12 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z uchwałą budżetową dochody w 2020 roku wyniosą ponad 131 mln zł, a wydatki ponad 132 mln zł. Na wydatki majątkowe, czyli na różnego rodzaju inwestycje zapisano ponad 11,6 mln zł.

Wśród nich znalazły się m.in. inwestycje drogowe – budowa ul. Sienkiewicza i ul. Reymonta, czy wsparcie dla powiatu gostyńskiego na budowę drogi Gola-Czajkowo. Gmina zarezerwowała także pieniądze na dokończenie budowy ścieżek rowerowych Gostyń-Kunowo i Gostyń-Krajewice. Wybudowana zostanie siec wodociągowa i kanalizacji na ulicach Fredry i Reymonta w Gostyniu i ul. Spacerowej w Kunowie. Dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie także budynek Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Strzeleckiej. Spore pieniądze zostaną przekazane na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, rozbudowane zostanie oświetlenie uliczne, monitoring, zakupiony zostanie samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli, a także dofinansowana zostanie rozbudowa systemu łączności radiowej zawodowych strażaków. Przygotowane zostaną dokumentacje na budowę ulicy Droga do Klasztoru, Krótkiej i 1 Maja.

Najwięcej pieniędzy, bo prawie 45,6 mln zł, gmina Gostyń wyda na zadania związane z oświatą i edukacją, w tym m.in. na utrzymanie szkół i przedszkoli, dotacje dla niepublicznych przedszkoli żłobków. Ponad 42,6 mln zł zostanie wydanych na pomoc społeczną.

https://gostyn.pl/Budzet_Gostynia_na_rok_2020_uchwalony.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl