Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2019

Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

1 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. We wtorek 9 kwietnia na placu budowy spotkali się przedstawiciele inwestora – wicemarszałek Wojciech Jankowiak, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wiesławem Szczepańskim, z władzami samorządowymi Gostynia – burmistrzem Jerzym Kulakiem, przewodniczącym rady Miejskiej w Gostyniu Mirosławem Żywickim, władzami gminy Piaski – wójtem Wiesławem Glapką i przedstawicielami Powiatu Gostyńskiego – starostą Robertem Marcinkowskim.

W pierwszym etapie prac wykonywane będą roboty związane z budową drogi łączącej planowaną obwodnicę z istniejącym układem drogowym. Początek drogi będzie miał miejsce w miejscowości Drzęczewo Drugie, a koniec na skrzyżowaniu ul. Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Na odcinku o długości 1,8 km powstaną m.in. trzy skrzyżowania, ścieżka pieszo-rowerowa, kanalizacja deszczowa i elementy bezpieczeństwa ruchu. Budowa drogi łączącej zakończy się w październiku 2019 r.

Równolegle trwają prace projektowe, które umożliwią uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcie robót budowlanych na pozostałym odcinku obwodnicy o długości 6,6 km. Jej łączna długość wyniesie 8,4 km (wraz z drogą łączącą). Początek będzie miał miejsce na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń – Krajewice, a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń – Smogorzewo.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Gostynia jest wyprowadzenie ruchu samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) ze zwartej zabudowy miasta i likwidacja tzw. wąskiego gardła w układzie komunikacyjnym województwa. Inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, poprawy komfortu życia mieszkańców Gostynia oraz rozwoju komunikacyjnego i inwestycyjnego regionu.

Zadanie jest realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powstaje w dwóch systemach: obwodnica w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, a odcinek drogi włączający obwodnicę do istniejącego układu drogowego – w systemie „buduj”. W pierwszym przypadku wykonawca najpierw musi przygotować projekt, uzyskać wszelkie uzgodnienia i wymagane prawem decyzje, a dopiero potem przystąpić do budowy.

Całkowita wartość: 116,6, w tym 85,5 mln zł to udział UE. Termin zakończenia inwestycji: 2021 r. Wykonawcą robót budowlanych jest STRABAG sp. z o.o.

 

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje budowę:

-        nowego fragmentu drogi o długości 8,4 km

-        nowego mostu na rzece Stara Kania w gminie Piaski

-        wiaduktu nad linią kolejową

-        obiektu nad Rowem Bodzewskim w gminie Piaski

-        dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12

-        ścieżek pieszo-rowerowych

-        zatok autobusowych

-        elementów bezpieczeństwa ruchu

-        kanalizacji deszczowej

-        chodników.

https://gostyn.pl/Budowa_obwodnicy_Gostynia_w_ciagu_drogi_wojewodzkiej_nr_434.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl