Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

26 kwietnia 2022

Budowa kanalizacji sanitarnej w Siemowie

 

Firma P.H.U.”Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław z Krobi wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Siemowie.

W ramach zadania wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości ponad 4,8 km (sieć grawitacyjna i sieć tłoczna) wraz z przyłączami kanalizacyjnymi do ok. 90 nieruchomości, a także przepompownia ścieków. Przebudowana zostanie również sieć wodociągowa na długości 80 metrów.

Przypomnijmy, że gmina Gostyń uzyskała dofinansowanie zadania w wysokości blisko 2 mln  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Umowa z wykonawcą została zawarta 26 kwietnia 2022 roku.

https://gostyn.pl/Budowa_kanalizacji_sanitarnej_w_Siemowie.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl