Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 maja 2021

Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórnej

O projekcie:

Nazwa zadnia: „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną wraz z remontem ul. Podgórnej”

Wykonawca zadania: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Nadzór inwestorski: BIURO PROJEKTOWO- KONSULTINGOWE MKM- Projekt, inż. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61- 863 Poznań

Wartość inwestycji brutto: 18.187.881,77 zł w tym koszty kwalifikowalne 16.043.390,94 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Kwota dofinansowania: 7.149.090,57 zł

Czas realizacji: do 30.11.2022 r.

Cel inwestycji i spodziewane rezultaty

Budowa łącznika ul. Leszczyńskiej z ul. Górną wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w mieście. Możliwe będzie częściowe wyłączenie ruchu tranzytowego z centrum miasta, co spowoduje poprawę płynności ruchu drogowego. Realizacja inwestycji wpłynie na polepszenie komfortu życia mieszkańców oraz spowoduje zwiększenie dostępności komunikacyjnej firm zlokalizowanych w południowo- zachodniej części Gostynia.

Podstawowe parametry techniczne:

- długość ciągu głównego 1667,47m;

- szerokość jezdni 7,0m;

- przekrój uliczny;

- kategoria ruchu KR3;

- połączenia z innymi drogami z formie skrzyżowań zwykłych;

- ciąg pieszo- rowerowy szer. 3,0m wzdłuż całej drogi po stronie lewej;

- chodnik szer. 2,0 po stronie prawej;

- 6 zatok autobusowych;

- 3 zbiorniki retencyjne;

- przepust o konstrukcji stalowej na cieku wodnym Brzezinka;

- odprowadzenie wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej;

- oświetlenie wzdłuż ciągu pieszo- rowerowego;

- doświetlenie przejść dla pieszych.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/Budowa_drogi_laczacej_ul__Leszczynska_z_ul__Gorna_wraz_z_remontem_ul__Podgornej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl