Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

19 marca 2010

Budowa al. Kasyna Gostyńskiego - etap II

Dofinansowanie dla gminy Gostyń  z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” 
Cele programu: wspomaganie samorządów w zapewnieniu systematycznej działalności sportowo – rekreacyjnej na obiektach „Moje Boisko ORLIK 2012”, przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci  i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
Dofinansowanie - 9.000,00 zł
Wysokość środków własnych – 9.000,00 zł
Zadania zatrudnionych animatorów: przygotowywanie oferty zajęć rekreacyjno – sportowych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  i młodzieży.

https://gostyn.pl/Budowa_al__Kasyna_Gostynskiego_-_etap_II.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl