Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

07 listopada 2022

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W poniedziałek 28 listopada 2022 roku obędzie się bezpłatne szkolenie on-line dotyczące druków ofert i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Szkolenie rozpocznie się o godz. 16.00 i potrwa trzy godziny.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Gostyń.

Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński - wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w latach 2007-2013. Uczestniczy także w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszeń można dokonać drogą elektroniczną do czwartku 24 listopada 2022 r. na adres kbartlewicz@um.gostyn.pl podając imię i nazwisko osoby uczestniczącej w szkoleniu, nazwę organizacji, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.

https://gostyn.pl/Bezplatne_szkolenie_dla_organizacji_pozarzadowych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl