Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 listopada 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu:

·         Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

·         Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

ü  o znacznym stopniu niepełnosprawności

ü  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

ü  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

•          wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego

•          wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca

•          załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych

•          korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa)

•          zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Więcej informacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu (ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń) u pracowników: Natalii Miler (tel. 65 300 22 49, natalia.miler@mgopsgostyn.pl) i Kamili Piaseckiej (tel. 65 300 22 59, kamila.piasecka@mgopsgostyn.pl).

 

 

https://gostyn.pl/Asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2023.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl