Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 października 2019

Apel w związku ze zbliżającą się zimą

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w związku ze zbliżającą się zimą zawraca się z prośbą o szczególną uwagę i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób wymagających wsparcia.

Program działania w okresie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Gostyń realizowany będzie od 1 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku. Wsparciem w szczególności obejmowane są osoby zagrożone bezdomnością, bezdomne, samotne, niesamodzielne i niepełnosprawne oraz wymagające z różnych przyczyn pomocy. Program realizowany jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską oraz schroniskami.

Pracownicy MGOPS w Gostyniu oraz instytucje i osoby zaangażowane w realizację programu zwracają się z prośbą o szczególną uwagę i reagowanie na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób wymagających wsparcia. Apelują o informowanie o takich sytuacjach odpowiednich służb:

Dzień tygodnia

Godziny

Należy poinformować następującą instytucję

Numer telefonu

poniedziałek

od wtorku do piątku

8.00 – 16.00

7.00 – 15.00

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu,

ul. Wrocławska 250,

63 – 800 Gostyń

65 572 01 11

65 572 38 49

od poniedziałku do piątku

7.30 – 15.30

 

15.30 – 22.00

Straż Miejska w Gostyniu,

Fabryczna 1,

63 – 800 Gostyń

65 575 21 64

 

507 154 706

 Całodobowo

112 – numer alarmowy

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu,

ul. Wrocławska 44,

63 – 800 Gostyń

 

Pogotowie Ratunkowe

plac Karola Marcinkowskiego 8

63-800 Gostyń

65 575 82 00

65 575 82 11

 

 

65 572 04 71

 

 

https://gostyn.pl/Apel_w_zwiazku_ze_zblizajaca_sie_zima_40847.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl