Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 lutego 2021

Apel o odśnieżanie

W związku z opadami śniegu gostyńska Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach zimowych, w tym o odśnieżaniu dachów oraz chodników przy swoich posesjach.

Strażnicy przypominają, że właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do usuwania z dachów nawisów śnieżnych i sopli oraz do odśnieżania chodnika przyległego do terenu nieruchomości. Gminni stróże prawa apelują również do zarządców obiektów o dużych powierzchniach o należyte wywiązywanie się z obowiązku systematycznego usuwania z dachów nadmiaru śniegu.

https://gostyn.pl/Apel_o_odsniezanie_41850.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl