Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 czerwca 2022

ASF - Gmina Gostyń w obszarze zagrożonym

Gmina Gostyń znalazła się w obszarze zagrożonym występowaniem afrykańskiego pomoru świń. Wiąże się to z wprowadzeniem zakazów i nakazów w gminie by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z 15 czerwca 2022 roku, w gminie Gostyń wyznaczono obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Siemowo, Stankowo, Kosowo, Osowo, Stary Gostyń, Daleszyn, Dusina, Stężyca, Szczodrochowo, Dalabuszki, Tworzymirki, Kunowo, Ostrowo, miasto Gostyń wzdłuż linii kolejowej, dalej nad Cukrownią Gostyń do ulicy Nad Kanią.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

  • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  • transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach,
    z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

  • czyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk
    i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  • niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz mapę ognisk i przypadków ASF można znaleźć tutaj. Natomiast rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z 15 czerwca 2022 roku można pobrać poniżej.

Pliki do pobrania:

https://gostyn.pl/ASF_-_Gmina_Gostyn_w_obszarze_zagrozonym.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl