Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

30 grudnia 2021

980 tys. złotych dla klubów sportowych

15 klubów sportowych otrzyma dotacje na realizację zadań w zakresie sportu w gminie Gostyń w 2022 roku. Łącznie kluby otrzymają 980 tys. zł.

Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby prowadzące działalność na obszarze gminy Gostyń i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może być przeznaczona m.in. na realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego oraz na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Dotacje dla klubów i stowarzyszeń pozwalają wspierać rozwój sportu na terenie gminy Gostyń, zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez gostyńskie kluby oraz umożliwiają dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańcom gminy Gostyń.

Dotację zostaną przyznane:

 • Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu - dotacja w wysokości 75 244 zł;
 • Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Start” w Gostyniu - dotacja w wysokości 162 720 zł;
 • Stowarzyszeniu Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – dotacja w wysokości 50 660 zł;
 • Stowarzyszeniu Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu - dotacja w wysokości 15 190 zł;
 • MKS Kania Gostyń Sp. z o.o. - dotacja w wysokości 334 580 zł;
 • Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu - dotacja w wysokości 17 910,10 zł;
 • Stowarzyszeniu Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu - dotacja w wysokości 36 686 zł;
 • Stowarzyszeniu Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu - dotacja w wysokości 36 510 zł;
 • Stowarzyszeniu Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedzibą w Gostyniu - dotacja w wysokości 43 110 zł;
 • Stowarzyszeniu Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki „Wilk” w Gostyniu – dotacja w wysokości 27 150 zł;
 • Stowarzyszeniu Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu - dotacja w wysokości 54 620 zł;
 • Stowarzyszeniu Gostyński Futsal w Gostyniu - dotacja w wysokości 37 800 zł;
 • Stowarzyszeniu Akademia Sportu „Młode Orły” w Gostyniu – dotacja w wysokości 24 820 zł;
 • Fundacji Piotra Reissa z Poznania – dotacja w wysokości 40 000 zł;
 • Hokejowemu Klubowi Sportowemu „Tygrysy Gostyń” w Gostyniu – dotacja w wysokości 23 000 zł.

https://gostyn.pl/980_tys__zlotych_dla_klubow_sportowych.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl