Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

18 maja 2023

31 maja sesja Rady Miejskiej

9 projektów uchwał będzie przedmiotem LI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w środę 31 maja 2023 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XLIX sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

 Przewiduje się podjęcie uchwał:

·         w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

·         w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023 – 2028.

·         w  sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 2 w Gostyniu.

·         w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

·         w sprawie ustalenia przedterminowych wyborów sołtysa wsi Ziółkowo.

·         w sprawie zgody na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z radnym Rady Miejskiej w Gostyniu.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/31_maja_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl