Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

17 września 2021

23 września sesja Rady Miejskiej

12 projektów uchwał będzie przedmiotem XXX sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 23 września 2021 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w trybie on-line. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXVIII sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostyń.
 • w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostyń.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2021 roku.
 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu poprzez udzielenie dotacji celowej.
 • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Wrocławska).
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Nad Kanią).
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (Siemowo).

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

Każdy mieszkaniec, który chce wziąć udział w sesji Rady Miejskiej, powinien wyrazić taką wolę zgłaszając się do Biura Rady Miejskiej najpóźniej do godziny 15.00 w dniu, w którym odbywa się sesja. Wówczas Przewodniczący Rady Miejskiej umożliwi mu zabranie głosu podczas sesji.

https://gostyn.pl/23_wrzesnia_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl