Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

11 sierpnia 2022

18 sierpnia w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miejskiej

5 projektów uchwał będzie przedmiotem XLI sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na czwartek 18 sierpnia na  godzinę 15.00 w trybie hybrydowym.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

2)      w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2026.

3)      w sprawie uzgodnienia zakresu zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody rosnącym w miejscowości Czajkowo na terenie posesji nr 26.

4)      w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu na uchwałę nr XXXIV/417/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostyń oraz udzielenia odpowiedzi na skargę.

5)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gostyń.

https://gostyn.pl/18_sierpnia_w_trybie_nadzwyczajnym_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl