Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

09 kwietnia 2021

15 kwietnia sesja Rady Miejskiej

13 projektów uchwał będzie przedmiotem XXVI sesji Rady Miejskiej. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 15 kwietnia 2021 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w trybie on-line. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XXIV sesji, a Burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

 • w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

w Gostyniu w rejonie ul. Leszczyńskiej.

 • zmieniającej uchwałę budżetową na 2021 r.
 • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026.
 • w sprawie powołania składu komisji inwentaryzacyjnej dla sporządzenia spisu mienia komunalnego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości (ul. Jana Pawła II).
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2021 roku.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2021 roku.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2021 roku.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.
 • w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminu Gostyń za rok 2021.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki  przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  prowadzonych przez Gminę Gostyń.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii ws. przeprowadzenia Referendum  Ludowego.

Burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne wnioski i informacje.

https://gostyn.pl/15_kwietnia_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl