Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

06 grudnia 2021

14 grudnia w trybie nadzwyczajnym sesja Rady Miejskiej

2 projekty uchwał będą przedmiotem XXXII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXVII/334/21 Rady Miejskiej w Gostyniu w sprawie zasad przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy,
  2. zmieniającej uchwałę nr XXXI/397/21  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

https://gostyn.pl/14_grudnia_w_trybie_nadzwyczajnym_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl