Facebook
Youtube Fundusze Europejskie

www.gostyn.pl

04 października 2018

11 października sesja Rady Miejskiej

5 projektów uchwał będzie przedmiotem XLIII sesji Rady Miejskiej. Będzie to ostatnia sesja w VII kadencji gostyńskiej rady. Samorządowcy zbiorą się w czwartek 11 października 2018 roku. Przewodniczący Mirosław Żywicki zwołał sesję na godzinę 15.00 w sali konferencyjnej na piętrze gostyńskiego ratusza. Po otwarciu sesji radnym zostanie przedstawiona informacja o podpisaniu protokołu z XLII sesji, a burmistrz Gostynia poinformuje o działaniach władzy wykonawczej w okresie międzysesyjnym. Następnie radni zgłoszą swoje interpelacje i zapytania, a po nich wypowiedzieć się będą mogli gostynianie.

Przewiduje się podjęcie uchwał:

  • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,
  • w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior+" w Gostyniu,
  • zmieniającej uchwałę budżetową na 2018 r.,
  • zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024,
  • w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostyń.

Następnie radni przyjmą sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu za III kwartał 2018 roku, a burmistrz Gostynia udzieli odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach. Przed zakończeniem sesji będzie czas na wolne głosy i wnioski radnych oraz podsumowanie kadencji 2014-2018.

https://gostyn.pl/11_pazdziernika_sesja_Rady_Miejskiej.html

Strona internetowa gminy Gostyń.
Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń
Kontakt z redakcją: redakcja@gostyn.pl